تحلیل و بررسی

Twilight Blue light filter یک برنامه عالی برای کاهش خستگی و جلوگیری از ضعیف شدن چشم برای سیستم عامل اندروید است. تحقیقاتی که در این حوزه انجام شده است نشان میدهد که قرار گرفتن در معرض نور آبی قبل از خواب میتواند ریتم طبیعی خوابیدن شما را تحریک و باعث سخت خوابیدن شما شود؛ علت بروز این مشکل، گیرنده نوری به نام Melanopsin در چشمان شماست که مسئول تولید هورمون ملاتونین است و این هورمون مسئول تنظیم چرخه خواب شماست. قرار گرفتن در معرض یک پرتو نور آبی در رنج 460-480nm ممکن است تولید ملاتونین را کاهش و حتی متوقف کند که این امر موجب بروز مشکل در هنگام خوابیدن میشود. برنامه Twilight Blue light filter با تنظیم میزان نور آبی منتشر شده از صفحه نمایش دستگاه در ساعات مختلف شبانه روز، خستگی چشمان شما کاهش یافته و از چشمان شما با یک فیلتر قرمز رنگ محاظت میکند.

آیا شما هم به سختی خواب میروید؟ آیا شما در اواخر شب و قبل از خواب از گوشی یا تبلت هوشمند خود استفاده میکنید؟ ممکن است این برنامه راه حلی برای مشکل شما باشد.